You are currently viewing Akademia Filtrowa

Akademia Filtrowa

Zapraszamy do udziału w zajęciach z cyklu Akademia Filtrowa w roku akademickim
2023-2024. To spotkania z ludźmi nauki, mediów, kultury, służby publicznej i biznesu,
inspirujące przede wszystkim do przemyślenia swojej przyszłości zawodowej i osobistej.
Część z nich ma także walor praktyczny, jak choćby zajęcia z retoryki czy savoir-vivre’u.

DLA KOGO?

W kursie mogą wziąć udział studenci I i II stopnia wszystkich kierunków: nauk technicznych, społecznych i humanistycznych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie mailowe (poniżej kontakt) lub na pierwszych zajęciach, które odbędą się 5 października 2022 r.

CELE

Dojrzały człowiek po ukończeniu studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności związane z relacjami interpersonalnymi. Powinien również rozpoznać swoje talenty i słabości, tak aby wiedzieć, co wykorzystać w życiu osobistym i zawodowym oraz nad czym powinien jeszcze pracować. Proponujemy zajęcia, które ułatwią to zadanie.

TUTORING

W ramach Akademii Filtrowa uczestnicy korzystają z indywidualnych spotkań z tutorami. Spotkania dotyczą pracy nad sobą, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron. Tylko w ten sposób zajęcia w Akademii przynoszą wymierne efekty. Tutoring będzie prowadzony w oparciu o antologię tekstów opracowanych przez organizatorów.

Czytaj więcej: https://www.facebook.com/spojrz.szerzej

Fot. Materiały organizatora/ Ośrodek. Przy Filtrowej 2022-2023