You are currently viewing Aktualności 2022

Aktualności 2022

Co się działo w naszych centrach?

PROGRAM STARTER – Ośrodek Przy Filtrowej

TO PROGRAM PRACY NAD SOBĄ POLEGAJĄCY NA PRAKTYCZNYCH ĆWICZENIACH WOLI I INTELEKTU. STARTER ALPHA JEST SKIEROWANY DO UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH, KTÓRZY BĘDĄ MIELI OKAZJĘ NA SOLIDNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY ORAZ NA ZDECYDOWANIE O ODPOWIEDNIM KIERUNKU STUDIÓW. 
ZAJĘCIA W GRUPIE, WSPÓLNA NAUKA W CZYTELNI ORAZ SPOTKANIA Z OSOBAMI, KTÓRE Z PASJĄ WYKONUJĄ SWÓJ ZAWÓD, POMOGĄ ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWĘ NIEZBĘDNE, BY SKORZYSTAĆ Z DOBRZE WYBRANYCH STUDIÓW, A POTEM BY PODJĄĆ ZADANIA OJCA, PROFESJONALISTY I OBYWATELA. PROGRAM OBEJMUJE CO DWUTYGODNIOWY MENTORING DOTYCZĄCY WYKORZYSTANIA CZASU, CELÓW ŻYCIOWYCH ORAZ TEMATYKI PORUSZANEJ PODCZAS SEMINARIÓW.

UNIV 2022

Dwunastu studentów „Z Filtrowej” pojechało na Wielki Tydzień do Rzymu.

Sukcesy: najlepszy film, UNIV case competition

Podczas kongresu UNIV Forum 2022 uczestniczyli w dwóch konkurencjach – na najlepszy film o inicjatywie społecznej i w „case competition” organizowanym przez IESE Business School. W obu okazali się najlepsi! Pieniądze będące nagrodą za najlepszy film przeznaczą na pomoc dzieciom ukraińskim w wieku szkolnym i przedszkolnym, którymi opiekują się rodziny zaprzyjaźnione z Filtrową.

Ośrodek NA REJA – Warszawa

Cykle spotkań:

Sprawdź stronę ośrodka „Na Reja”