You are currently viewing Busola Young – nowa edycja

Busola Young – nowa edycja

Polecamy nowe zajęcia w Ośrodku „Na Krzyckiego”

Busola Young i Busola Young PRO to projekty dedykowane licealistkom myślącym o swojej edukacyjno-zawodowej przyszłości.

W czasie projektu uczestniczki:

  • poznają siebie i nowych ludzi,
  • pogłębiają relacje z innymi,
  • uczą się krytycznego myślenia i podejmowania świadomych decyzji,
  • angażują się w wolontariat.

Projekt odbywa się w cyklu semestralnym  co sobotę. Czytaj więcej: https://www.nakrzyckiego.pl/dla-licealistek/