You are currently viewing Być sobą – ebook

Być sobą – ebook

Z Serii „Kształtowanie charakteru”. Wydawca: Wenceslao Vial.

Być sobą, czyli jak zbudować szczęśliwą osobowość.

Pobierz e-booka

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
Osobowość utożsamiona z Chrystusem. Javier Sesé.
Rozdział 2
Być bohaterem własnego życia. Juan Ramón García-Morato Soto.
Rozdział 3
Zdrowa miłość własna. Javier Cabanyes Truffino.
Rozdział 4
Charakter oparty na cnotach. José María Barrio Maestre,
Rodolfo Valdés.
Rozdział 5
Spójność. Budować wewnętrzny porządek. José Benito Cabaniña,
Carlos Ayxelà.
Rozdział 6
Żyć w dialogu z innymi. Alfonso Aguiló.
Rozdział 7
Empatia. Odczuwać z innymi. Javier Laínez.
Rozdział 8
Wzrastać. Projekt w ramach rodziny. Wenceslao Vial.
Rozdział 9
Rodzina, najlepsza szkoła życia. Wenceslao Vial.
Rozdział 10
Inni i ja. Wersy tego samego poematu. Carlos Ayxelà,
Rozdział 11
Dojrzały owoc tożsamości. Wenceslao Vial.

Pobierz e-booka